Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő - a családbarát strandfürdő - logo
Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő - a családbarát strandfürdő - telefon +36 (30) 730-1675
 
@ info@davodfurdo.hu
Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő - a családbarát strandfürdő - banner

  -  FÜRDŐ HÁZIREND
Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő - a családbarát fürdő - vissza vissza

FÜRDŐ HÁZIREND

FÜRDŐ HÁZIREND, MELY A BIZTONSÁGOS FÜRDŐZÉST ÉS SZÓRAKOZÁST SZOLGÁLJA

Strandfürdő -  -  - 21_panorama_gyogyfurdo_csuszdapark_elmenyfurdo_gyogyviz_strand.jpg
Vessen egy pillantást a strandfürdő házirendjére, melynek betartásával mindenki biztonságosan, és kényelmesen töltheti szabadidejét a strandfürdő területén.
 
 
A Dávodi strandfürdőt a DÁVODI GYÓGYFÜRDŐ Kft. üzemelteti.


Általános rendelkezések

1. A fürdő dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kultúrált és magas szintű kiszolgálását.

2. A vendég jogosult a kiszolgálás módját, annak minőségét, a szolgáltatást végző dolgozó magatartását kifogásolni, észrevételét szóban vagy írásban megtenni.

3. A vendég köteles a fürdő házirendjét betartani, viselkedésével nem zavarhatja a többi vendéget.

4. A fürdő dolgozói kötelesek a fürdő rendjét biztosítani, ha szükséges, hatósági segédlettel is.

5. A fürdő köteles a vonatkozó egészségügyi rendelkezéseknek megfelelően biztosítani a medencék vizének hatóságilag előírt
vízminőségét, a medencék és az épület takarítását, tisztántartását (a technológiai utasítás és takarítási tervnek megfelelően).

6. A szolgáltatás a vendégek részére érkezésük sorrendjében áll rendelkezésükre, kivéve az előre bejelentett csoportok, akik elsőbbséget élveznek.

7. A fürdő igénybevétele csak érvényes belépőjegy ellenében történhet.

8. A fürdő szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

9. Az egyes csúszdákat csak az ott elhelyezett piktogramok (rajzok) utasításai szerint szabad használni. A jelölések értelmezési nehézségének felmerülése esetén a csúszdafelelőstől kell tájékoztatást kérni. Felhívjuk Vendégeink figyelmét, hogy a létesítményeket különös elővigyázatossággal használják.

10. A csúszógumik csak a kijelölt csúszdákon használhatók. Azokkal a kijelölt helyen kell elhagyni a medencét és az úszómesterek irányítása szerint átadni a soron következő vendégnek. Az eszközöket a fürdő egyéb területére elvinni tilos. A fürdő csúszógumijain kívül idegen eszköz a csúszdákon nem használható!

11. A fürdőt fertőző, gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők, görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó és feltűnő, vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedők nem vehetik igénybe.

12. Ittas, kábítószeres vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy a fürdőben nem tartózkodhat, részére a fürdő dolgozója minden szolgáltatást köteles megtagadni.

13. A fürdő területére állatot behozni TILOS! (Kivéve a vakvezető kutya és a biztonsági szolgálat őrkutyája.)

14. Nem szabad a medencékben étkezni, italt bevinni, tisztálkodó szert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni, a medencéket és csúszdákat homokos, olajos testtel igénybe venni.

15. 14 év alatti gyermekek kizárólag szülői, törvényes képviselői, vagy ezek nagykorú megbízottja által aláírt és kitöltött „Felelősségvállaló Nyilatkozat” leadása után léphetnek a fürdő területére.

16. Az úszómedencét csak úszni tudók vehetik igénybe.

17. A gyógymedencéket csak 14 éven felüliek használhatják.

18. A gyermekmedencét csak 14 éven aluliak használhatják, illetve kísérőjük a lábmosón keresztül áthaladva tartózkodhatnak a medencében, részükre a fürdés és az élményelemek használata nem megengedett.

19. Az úszómedencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizeinek és környékének tisztaságáért, a mentőládák felszereléséért, a vízből kimentettekhez, az orvos kihívatásáért az uszodamester a felelős.

20. A kijelölt úszósávokon csak hosszanti úszás engedélyezett.

21. Rajtkövekről ugrálni csak kellő körültekintéssel, mások zavarása nélkül, csak saját felelősségre lehet.

22. Forró, felhevült testtel a vízbe ugrani tilos!

23. A fürdő berendezéseire és felszerelési tárgyaira, kérjük, vigyázzanak. Aki szándékos vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a KFT. az okozott kár megtérítését követelheti.

24. A medencékben csak fürdőruhában, illetve úszópelenkában szabad tartózkodni.

25. Sportolók edzést az úszómedencében csak előre egyeztetett időpontban és fürdővezetői engedéllyel végezhetnek.

26. Úszóoktatást csak előre egyeztetett időpontban, csoportos felelősségvállalói nyilatkozat kitöltése után, a csoporthoz tartozó felnőtt felügyelete mellett és fürdővezetői engedéllyel lehet tartani.

27. A fürdőbe törékeny tárgyat (üveget) vagy bármely balesetveszélyes, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni nem szabad.

28. A medencéket csak előzuhany után, a lábmosón keresztül szabad használni.

Üzemidő, jegykiadás:

1. A fürdő nyitva tartása, előreláthatólag: 2012.május 26-tól 2011. augusztus 31-ig, Hétfől - Vasárnapig 09.00 – 19.00 óra között.

2. Pénztárzárás a záróra előtt 1 órával történik.

3. Az üzemidőt indokolt esetben a fürdő vezetősége megváltoztathatja. Rendkívüli meteorológia viszonyok között (villámlás, zápor, szélvihar, stb.) az üzemeltető a csúszdák és medencék használatát ideiglenesen, biztonsági okból szüneteltetheti. A változást a pénztárnál kifüggesztett hirdetménnyel, illetve hangosbemondón közölni kell. Ezért a fürdő vezetősége a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik. Technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörben döntse el, alkalmaz-e díjváltozást. Kérjük vendégeinket, hogy a záróra előtt 18.45-ig a medencéket, 19.00-ig pedig a fürdő területét legyenek szívesek elhagyni.

4. Az üzemidőt a fürdővezető indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, vízhiány stb.)

5. A bérletek csak fürdőbélyegzővel ellátva érvényesek.

6. Gyermekjegy 14 éves korig, nyugdíjas csak nyugdíjas igazolványra adható ki.

7. A vendégek a fürdőben való tartózkodásuk alatt kötelesek a belépődíj ellenében kapott karszalagot viselni. A fürdő elhagyása esetén az újbóli visszajövetel csak sérülésmentes, ép karszalaggal
lehetséges. Esetenként a pénztáros kérésére távozáskor a karszalagot le kell adni.

8. Öltözőszekrény és napozóágy használata esetén külön jegy váltása szükséges. Az öltöző és a fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséért és megrongálódásáért a KFT felelősséget nem vállal.

9. A vendégek könyve a fürdő pénztárában ill. a büfében található, a fürdővezető kötelessége a bejegyzések kivizsgálása és megválaszolása.

10. A Házirend be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket a fürdő vezetősége nem köteles figyelembe venni!

11. Házirendünk Vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.
Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

12. Vegyes rendelkezések:

A házirendet jól látható helyen a fürdő több pontján ki kell függeszteni.
A házirendben foglaltak betartásáért a fürdővezető a felelős.

Jelen házirend 2011. május 27-én lép hatályba!


Dávod, 2012. május 01. Fürdővezető
találat a következő kifejezésekre:  Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő, , FÜRDŐ HÁZIREND, családbarát fürdő, gyógyfürdő, strandfürdő, kalózhajó, gyerekmedencék, gyerekpancsoló, babymedencék, élményfürdő, úszómedencék, teniszpálya, kispályás foci, vízifoci, ping-pong, strandbüfé, kempingezés, sátorhely, vendégház, 
Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő - a családbarát strandfürdő - fürdőjegy rendelés
IDŐJÁRÁS
a DÁVODI STRANDFÜRDŐ területén
V Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő - a családbarát strandfürdő - aktuális időjárás Dávod
Hőmérséklet: °C
Szél: km/ó ()
%-os páratartalom
JELENLEG
Cs Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő - a családbarát strandfürdő - időjárás előrejelzés
- °C
Cs Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő - a családbarát strandfürdő - időjárás előrejelzés
- °C
   

FÜRDŐZÉS, MEDENCÉK

SZOLGÁLTATÁSOK, LEHETŐSÉGEK

ÁRAK, KEDVEZMÉNYEK

EGYÉB LEHETŐSÉGEK

KAPCSOLAT, NYITVATARTÁS

SZÁLLÁSHELY KÍNÁLATUNK

DAVODFURDO.hu © web and design - web-x-pert
partnereink
6524 Dávod-Püspökpuszta, Béke tér 1.
GPS: 46.0042, 18.8963
360° -os interaktív túra »
Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő - a családbarát fürdő - térképes útvonalterv Dávodi Gyógyfürdő Kft. strandfürdő - a családbarát fürdő - QR kód